Bækkenrelaterede smerter


Smerter i og omkring bækkenet kan være udløst af flere forskellige årsager. Det kan være muskulærtbetinget - både stramhed og instabilitet. Det kan være stramme ligamenter, ubevægelige led eller for bevægelige led, som mange gravide oplever.

Herudover kan smerterne også stamme fra hofterne eller ryggen. Det er derfor vigtigt med en grundig fysioterapeutisk undersøgelse, samt hvis nødvendigt en indvendig undersøgelse af bækkenbunden.

Afhængig af undersøgelsens resultat vil din fysioterapeut rådgive og behandle dig, samt eventuelt give dig øvelser.